Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Textbestandteil ::
Augustijnken van Dordt [Augustijnken van Dordt]: Auslegung des Prologs zum Johannesevangelium

Enthalten in:Wiesbaden, Hauptstaatsarchiv. Abt. 3004 Nr. B 10
Sammelhandschrift
lfd. Nr.:23
Zählung lt. Katalog:12
Foliierung:51vb-58rb
Verfasser:Augustijnken van Dordt [Augustijnken van Dordt]
Bezeichnung/Überschrift:Auslegung des Prologs zum Johannesevangelium
Incipit:Üs.: Dit es de exposijcye van sente Jans ewangelium in dyetsche. Austijn.
Inc.: Sente Johannes ewangeliste,
die met goods gracien wiste
vander godliker verholentheit,
het es gescreven ende gheseit
ene ewangelie recht ende claer,
ghelijc dat hier volghet naer,
met sconen woorden wel geseit. …
Explicit:… Die dit dichte ende screef,
god die ane den cruce bleef,
moete hem gheven hemelrike |
ende ons allen ghemeenlike.
Amen, amen, amen.
Texttyp:Auslegung
Bibelstellen:Io 1,1
Personennamen:
 • Johannes (Evangelist)
 • Augustijnken van Dordt
Parallelüberlieferung:Brüssel, Bibliothèque Royale / Koninklijke Bibliotheek Albert I., ms. 15659-61, 106v-116v;
Brüssel, Bibliothèque Royale / Koninklijke Bibliotheek Albert I., ms. 15642-51, 184r-189r;
Egmond-Binnen, Bibliothek der St. Adelbertsabdij, ohne Sign., Fragment.
Edition:
 • Blommaert, Ph. (Hg.), Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, 3 Bde., Gent 1851, S. 131-142 (ohne diese Hs.).
 • Kienhorst, H. / Schepers, K. (Hg.), Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10. Kritische editie, ingeleid en bezorgd door H. K. en K. Sch. Met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden 11), Hilversum 2009, S. 316-345.
Literatur:
 • Bouwmeester, G., Size Does Not Matter. On Characterising Medieval Multi-Text Codices, in: Pratt, K. et al. (Hg.), The dynamics of the medieval manuscript. Text collections from a European perspective, Göttingen 2017, S. 57-79, hier: S. 68f.
 • Deschamps, J., Middelnederlandse Handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken: tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis; Brussel, Alber I-Bibliotheek, 24 oct. - 24 dec. 1970, catalogus, Leiden 1972, S. 245.
 • Hogenelst, D., Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 Bde., Amsterdam 1997, Bd. 1, S. 97-99.
 • Jungmann, J.A., Missarum solemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe, 2 Bde., Wien 1962, Bd. 2, S. 555.
 • Kienhorst, H. / Schepers, K. (Hg.), Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10. Kritische editie, ingeleid en bezorgd door H. K. en K. Sch. Met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden 11), Hilversum 2009, S. 14.
 • Kienhorst, H., Lering en stichting op klein formaat: Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, 2 Bde. (Miscellanea Neerlandica 31-32), Löwen 2005, Bd. 1, S. 140f.
 • Stoffers, M. (Hg.), De middeleeuwse ideeënwereld, 1000-1300 (Middeleeuwse studies en bronnen 43), Hilversum 1994, S. 207-213.
 • Wackers, P., Terug naar de bron. Oratie Universiteit Utrecht, 26 april 2002, Utrecht 2002, S. 9.
 • Warnar, G., Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 8 (2005), S. 101-139.
Sonstiges/Bemerkungen:Die Expositie op het Sint-Jansevangelie des Augustijnken van Dordt ist eine gereimte Betrachtung des Prologs des Johannesevangeliums. In liturgischer Hinsicht ist der Text vor allem deshalb von Bedeutung, da er am Ende jeder Messe gelesen wurde. (vgl. Wackers, S. 9)
Am Ende der Spalte auf Bl. 51v wurde nachträglich eine Abbildung des Adlers des Evangelisten Johannes angebracht, die bei Hundrieser et al. (S. 69) und Kienhorst/Schepers (S. 668, Abb. XII) abgedruckt ist.
Parallelbestand ermitteln +
Eingestellt am: 31. Okt 2018 17:19
Letzte Änderung: 31. Okt 2018 17:19
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/15762/