Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Handschrift ::
[Tauler, Predigten]

Kodikologischer Teil

Bibliothek:Gent, Universiteitsbibliotheek
Signatur:Hs. 966
Siglen:
 • Ge 1 (Tauler-Sigle, Mayer)
 • G. 1. (Tauler-Sigle, Lieftinck)
 • G 2 (Tauler- und Eckhartsigle, Dolch)
Titel lt. Katalog:[Tauler, Predigten]
Provenienz:geschrieben im Kloster der regulierten Augustinerinnen bei Oestmall
Provenienz ermittelt durch:Over het "besloten regularersen cloester dat ghelegen is bynnen oestmal", waar het hs., zooals wij zagen geschreven is, zie men Acquoy III, pag. 226 vlg. Over het klooster en zijn eerste bewoonsters is winig méér bekend dan hetgeen Acquoy meedeelt. Latomus weet van den eersten tijd niet meer dan het volgende mede te deelen: "De fundatione huius quamquam omnium praecedentium postrema hactenus nihil certi habere potui, quam quod anno Domini 1494. a quodam indigena eiusdem pagi Oostmallensis Ioanne Vander Schuren....initium acceperit: primas Virgines ad leges Regulae S. P. Augustini informate Henrico Orshagio Corsendoncano pariter Canonico, & huius nouae domus Initiatore & Rectore." (I. Latomus & I. Hoybergius, Corsendonca sive coenobii canonicorum regularium Ordinis S. Augustini de Corsendoncq origo et processus. Antverpiae, 1644, pag. 148). Over de lotgevallen van het hs. in vroeger eeuwen is niets bekend. In de B. N. M. zijn nog de volgende gegevens: "Catalogus Enschedé 1867, No. 503; aangekocht door Nijhoff voor F 7.-. Er is nog een Hs., afkomstig uit dit klooster aanwezig in de bibliotheek van den hertog van Aremberg. (Lieftinck, S. 63-64)
Alter:15. Jh. (um 1500), 2. Hälfte, 4. Viertel;
16. Jh. (um 1500), 1. Hälfte, 1. Viertel
Alter ermittelt durch:Mayer, S. 229; Lieftinck, S. 63
Entstehung:geschrieben im Kloster der regulierten Augustinerinnen bei Oestmall
Einträge:pag. 226: De fundatione huius quamquam omnium praecedentium postrema hactenus nihil certi habere potui, quam quod anno Domini 1494. a quodam indigena eiusdem pagi Oostmallensis Ioanne Vander Schuren....initium acceperit: primas Virgines ad leges Regulae S. P. Augustini informate Henrico Orshagio Corsendoncano pariter Canonico, & huius nouae domus Initiatore & Rectore.;
235a: Fol. 235a eindigt de schrijfster na 4 regels spatie aldus: "Dit boec is ghescreuen inden besloten regularersen cloester dat ghelegen is bynnen oestmal in dat mercgrefscap van hantwerpen Ende ghesticht is inder eeren der precentacien der saligher maghet ende ghebenedider moeder gods Maria Ende is gheeynt op die vigilie pasione petri et pauli der glorioser ende heiligher apostelen: van mi suster heilken iacops Een vanden vieren die dit cloester hebben helpen begynnen ter eeren gods: mer die mynste in duechden Enen Aue maria wt mynnen." Na één regel spatie: "Men en maech dit boec niet vercopen. want tis veel op heilighe dage ghescreuen. A. Ypeij / Deeze Rethoricaale / werken zijn geschreeven / of gerijmd in het jaar / 1467, 1479 en 1480 & 81 / althants niet laater maar misschien wel eerër. Ver / gelijk bl. 67b"
Schreibsprache:mittelniederländisch
Schreibsprache ermittelt durch:Mayer, S. 229
Beschreibstoff:Papier
Umfang:236 Bll.
Lagen/Foliierung:Het bestaat uit: 7 quarternen; 1 quatern plus 1 blad; 21 quarternen en 3 bladen, tezamen 236 bladen (de pagineering met potlood uit den modernen tijd, telt het ingevoegde blad als 58a). De gaatjes, gemaakt voor het linieeren, zijn overal nog aanwezig. Er zijn geen reclamen. Van signaturen zijn hier en daar nog sporen te zien. Op fol. 218a, 223b en 227b treffen wij not, half weggesneden, aanwijzigen aan voor den rubricator, rep.: "op sinte ians j dach; op des heiligen cruys vheffige j ser; d3 and' s3." (Lieftinck, S. 57);
Waatermerk: Het éénige watermerk dat in het hs. voorkomt is het hart met een kruis er boven, zooals wij dat aantreffen in De Stoppelaar, Pl. V., no. 19. Het is aangetroffen in de archieven van Middelburg op het jaar 1504; Briquet no. 4235 (Metz, 1492. Arch. munic.: Bullette de Metz). (Lieftinck, S. 64)
Blattgröße:193mm x 140mm
Format Schriftraum:95mm x 125mm
Spalten:1
Zeilen:24
Schriftarten:Het hs. is geschreven in een vaste regelmatige, doch leelijk gevormde bastaard-letter van omstreeks 1500. Het hs. is zeer compres geschreven, zoodat dikwijls niet uit te maken is, of de woorden aaneen geschreven zijn of niet. (Lieftinck, S. 62, s. dort weitere Informationen zur Schrift)
Einband:Het hs. steekt nog in zijn oorspronkelijken band. Voor en achter is deze op dezelfde wijze bestempeld: een veld van ruiten wordt door drie rechthoeken omlijst; de zijden bestaan uit 3 filets. Van de twee sloten zijn alleen de moeten nog zichtbaar. Aan één zijde langs den rug is de band geheel doorgescheurd, óók de touwen. In den modernen tijd is de rug tusschen de twee eerste touwen gestempeld met SERMOENEN VAN TAULER, en geheel onderaan de letters H.S., alles in goud. De borden zijn van eikenhout. (Lieftinck, S. 64)
ID der Handschrift:2784

Enthaltene Texte

Zählung Foliierung Texttyp Titel Anlass Bibelstelle
1. 1a Prolog Anonym: Prolog
2. 1a-6a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck XIV
3. 6a-11a Predigt Seuse, Heinrich OP (2VL 8, Sp. 1109-29) [Anonym] (Johannes Tauler?): Predigt Bihlm. 2 "Miserunt Judaei";
Predigt Corin II, 69
T3 1 Cor 10,12
4. 11a15b Predigt Tauler, Johannes: Predigt "Ego vox clamantis" (BT II/2 [= Lieftinck B]) T 3 / T 4 (?)
5. 15b-20b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V1 T 6 Ps 2,7
6. 20b-22b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V15 (S. 69, Z. 26 - S. 71, Z. 29 / = Corin II, 10), Bearbeitung T 6 Io 1,1
7. 22b-26a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V2 T 9 Mt 2,13
8. 26a-28b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V5 T 10 Is 51,17
9. 28b-34a Predigt Tauler, Johannes: Predigtkompilation aus V4 und V3 T 10 Mt 2,2
10. 34a-36b Predigt Tauler, Johannes: Predigt über Mt 2,12 (Lieftinck S. 58f.) Mt 2,12
11. 36b-37v Predigt Tauler, Johannes: Predigt V58 C 19 (?)
12. 37v-40a Predigt Tauler, Johannes: Predigt BT 187d
13. 45b-50b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V8 T 18/5 Io 5,1-15
14. 40a-45v Predigt Tauler, Johannes: Predigt V9 T 20 Mt 15,21
15. 50b-56a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V11 T 23/2 Io 7,37
16. 56a-59a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V14 T 23/6 Io 18,14
17. 59a-61a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck XIII
18. 61a-65a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Corin I, 15 + Predigt Corin I, 16 Mt 26,42
19. 65a-68a Predigt Tauler, Johannes: Predigt BT 196a
20. 68a-71b Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck XV T 29/T 30
21. 71b-81b Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck XVI T 29/T 30
22. 81b-83a Predigt Anonym [Tauler, Johannes]: 'Rede von den fünfzehn Graden' [Auszug] (mndl.), Predigt Lieftinck XX T 29/T 30
23. 83a-84b Predigt Meister Eckhart: Predigt 69 (DW III) T 31 Io 16,19
24. 84b-88b Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck V
25. 88b-94b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V38 T 45 Phil 3,13f.
26. 94b-98b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V62 T 45 Ps 132,2
27. 98b-103b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60a T 34 Lc 11,5–13
28. 103b-108b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60b T 36 Mc 16,14
29. 108v-114a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V26 T 39 Act 2,4
30. 114a-119a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60e T 39 Act 2,4
31. 119a-124a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60d T 40 Io 3,11
32. 124a-129b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V33 T 41/5 Io 6,56
33. 129b-135b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V32 T 41/5 Io 6,56
34. 135b-141a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60c T 41/5 Io 6,57
35. 141a-146b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60f T 41/5 Io 6,57
36. 146b-149b Predigt Meister Eckhart: Predigt 20a (DW I) = Lieftinck β T 25 o. T 42 Lc 14,16
37. 149b-153a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60g T 43 Lc 14,16–24
38. 153a-159a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V60h T 44 1 Pt 5,6–9
39. 159a Predigtexzerpt Tauler, Johannes: Predigt V38, Exzerpt
40. 159a-162b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V63 T 46 Io 21,6
41. 162v-166a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V72 T 51 Lc 19,41
42. 166a-169b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V78 T 19/3 Mt 21,13
43. 159b-173b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V57 T 52 Lc 18,10
44. 173b-175b T 53 Tauler, Johannes: Predigt V73 2 Cor 3,6
45. 175b-181b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V64 T 54 Lc 10,23
46. 181b-185b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V45 T 54 Lc 10,23
47. 185b-190a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V66 T 56 Mc 8,35
48. 190a-196a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V67 T 57 Eph 3,14
49. 196a-199b Predigt Meister Eckhart: Predigt 18 (DW I) = Lieftinck ν T 55 Lc 7,14
50. 199b-202b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V70 T 58 Eph 4,1–4
51. 202b-205b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V71 C 6 Ps 26,8
52. 205b-210b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V56 T 60 Eph 4,23–28
53. 210b-218a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V81 T 61 Mt 22,4
54. 218a-223b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V61 S 44 Io 1,7
55. 223b-227b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V65 S 66 Ps 30,21
56. 227b-231a Predigt Tauler, Johannes: Predigt 65H S 66 Io 12,32
57. 231a-235a Predigt Tauler, Johannes: Predigt V68 S 70 Mt 18,10

Bibliographischer Teil

Katalog:Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de universiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 83-85.
Literatur:
 • Axters, S., Bijdragen tot en Bibliographie van de Nederlandsch-Dominikaansche vroomheid, in: Ons Geestelijk Erf, Bd. VI-VIII, Antwerpen 1932-34, hier Nr. 117.
 • Axters, S., De zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften, in: Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag, 1366-1966. Gesammelt und hg. von Ephrem M. Filthaut, Köln 1966, S. 343-396, hier S. 363.
 • Dolch, W., Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen auf Grund der Handschriften dargestellt, Bd. I (Bd. II nie erschienen), Diss. Leipzig 1909, S. 80.
 • Hofmann, G., Literaturgeschichtliche Grundlagen zur Tauler-Forschung, in: Filthaut, Eph. (OP) (Hg.), Johannes Tauler. Ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag, Essen 1961, S. 448 (Ge 1).
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 57-64 u. 151, 153 (G1).
 • Mayer, J.G., Die 'Vulgata'-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken (Texte und Wissen 1), Würzburg 1999, S. 229f. (Sigle Ge 1).
 • Ubbinck, R.A., De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de middelleeuwen, Amsterdam 1978, S. 141f.
Literatur zu enthaltenen Texten:
 • Bihlmeyer, K. (Hg.), Heinrich Seuse. Deutsche Schriften, Stuttgart 1907 (ND Frankfurt a.M. 1961), S. 509ff.
 • Degering, H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek III. Die Handschriften in Oktavformat und Register zu Band I-III (Mitteilungen aus der Preußischen Staatsbibliothek IX, Bd. 3), Leipzig 1932 (Nachdruck Graz 1970), S. 111.
 • Hansen, M., Der Aufbau der mittelalterlichen Predigt unter besonderer Berücksichtigung der Mystiker Eckhart und Tauler, Diss. Hamburg 1972, S. 49–58.
 • Helander, D., Johannes Tauler als Prediger, Diss. Lund 1923, Uppsala 1923, S. 4.
 • Hofmann, G., Literaturgeschichtliche Grundlagen zur Tauler-Forschung. In: Johannes Tauler - Ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag, hg. von Ephrem M. Filthaut, Essen 1961, S. 448.
 • Hofmann, G., Literaturgeschichtliche Grundlagen zur Tauler-Forschung. In: Johannes Tauler - Ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag, hg. von Ephrem M. Filthaut, Essen 1961, S. 455.
 • Honemann, V., Art. "Rede von den fünfzehn Graden" (mndl), in: 2VL 7 (1989), Sp. 1061-1065 (mit weiterer Überlieferung).
 • Largier, N. (Hg.), Meister Eckhart, Werke, Bd. I (Deutscher Klassiker Verlag im TB 24), Frankfurt a.M. 2008, S. 916–919.
 • Largier, N. (Hg.), Meister Eckhart, Werke, Bd. I (Deutscher Klassiker Verlag im TB 24), Frankfurt a.M. 2008, S. 925.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 18.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 52-53, 60.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 57-58.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 57.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 58.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 58f.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 59.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 60.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 61.
 • Mayer, J.G., Die 'Vulgata'-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken (Texte und Wissen 1), Würzburg 1999, S. 2229-230.
 • Mayer, J.G., Die 'Vulgata'-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken (Texte und Wissen 1), Würzburg 1999, S. 229-230.
 • Mayer, J.G., Die 'Vulgata'-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken (Texte und Wissen 1), Würzburg 1999, S. 230.
 • Morvay, K. / Grube, D., Bibliographie der deutschen Predigt des Mittelalters: veröffentlichte Predigten (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 47), München 1974, T 113 Nr. 290.
 • Spamer, A., Über die Zersetzung und Vererbung in den deutschen Mystikertexten, Diss. Gießen 1910, S. 107.
 • Strauch, Ph., Zu Taulers Predigten, in: PBB 44 (1920), S. 13.
 • Tauler - Ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag, hg. von Ephrem M. Filthaut, Essen 1961, S. 448.
 • Theisen, J., Predigt und Gottesdienst. Liturgische Strukturen in den Predigten Meister Eckharts (EHS I, Bd. 1169), Frankfurt a. M./Bern 1990, S. 104f.
 • Theisen, J., Predigt und Gottesdienst. Liturgische Strukturen in den Predigten Meister Eckharts (EHS I, Bd. 1169), Frankfurt a. M./Bern 1990, S. 188f.
 • Zum Brunn, É./Libera, A. de, Maître Eckhart, Métaphysique du Verbe et théologie négative, Paris 1983, S. 48.
WWW-Ressourcen:

Auswertender Teil

enthaltene Predigten:
 • Tauler, Johannes: V1; V2; V4+3; V5; V8; V9; V11; V14; V26; V32; V33; V38; Hinweis auf V38; V45; V56; V57; V58; V60a; V60b; V60c; V60d; V60e; V60f; V60g; V60h; V61; V62; V63; V64; V65; 65H; V66; V67; V68; V70; V71; V72; V73; V78; V81;

  Lieftinck V; Lieftinck XIII, Lieftinck XIV; Lieftinck XV; Lieftinck XVI; Lieftinck XX; Lieftinck χ;

  Cor. I, 15 + Cor. I, 16; Cor. II, 10;

  BT 166d; BT 187d; BT 196a;
 • Heinrich Seuse (/Tauler, Johannes): Corin II, 69/Bihlmeyer, Pr. II
 • Meister Eckhart: Predigt 69 (DW III) 20a (DW I, =Lieftinck β); 18 (DW I, =Lieftinck ν)
 • [Axters, Bibliographie van de Nederlandsche Dominikaansche Vroomheid, Nr. 117 nennt 3 nicht identifizierte Predigten nicht, dagegen V62. "Miserunt Judaei": auf den ersten Seiten der Handschrift]
Typologisierung:Eckhart/Tauler
Eingestellt am: 24. Feb 2011 09:05
Letzte Änderung: 10. Mär 2014 11:51
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/2784/