Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Textbestandteil ::
Anonym (Meister Eckhart) [Augustinus]: Gebet des heiligen Andreas

Enthalten in:Wiesbaden, Hauptstaatsarchiv. Abt. 3004 Nr. B 10
Sammelhandschrift
lfd. Nr.:49
Zählung lt. Katalog:31
Foliierung:91va-vb
Verfasser:Anonym (Meister Eckhart) [Augustinus]
Bezeichnung/Überschrift:Gebet des heiligen Andreas
Incipit:Üs.: Doen die helighe apostel sinte Andries hinc dwaers anden cruce, ontdaen met sinen armen ende met sinen voeten, doen sprac hi dit ghebet, als ons sinte Augustinus scrijft.
Inc.: O soete minnentlike, mijn uutvercoren alder liefste
heere Jhesu Criste, hore mi …
Explicit:… Bi u en willic niet langher sijn. Hier es, mijn alre liefste heere ende mijn behouder, die wille dijn. Amen.
Texttyp:Gebet
Personennamen:
  • Andreas (Apostel)
  • Augustinus
Edition:
  • Kienhorst, H. / Schepers, K. (Hg.), Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10. Kritische editie, ingeleid en bezorgd door H. K. en K. Sch. Met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden 11), Hilversum 2009, S. 456.
  • Prims, F. (Hg.), Een Limburgsch gebedenboek uit de XVe eeuw. Dendermonde 1926, S. 214 (ohne diese Hs.).
  • Migne, J.-P., Patrologiae cursus completus. Series Latina, Paris 1844-1865, hier: Bd. 40, Sp. 1120f. (lat.).
Literatur:
  • Meertens, M., De Godsvrucht in de Nederlanden. Naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw, Teil VI: Beschrijvende catalogus der handschriften, Löwen u.a. 1934, S. 176.
  • Wackers, P., Terug naar de bron. Oratie Universiteit Utrecht, 26 april 2002, Utrecht 2002, S. 14f.
Parallelbestand ermitteln +
Eingestellt am: 31. Okt 2018 18:04
Letzte Änderung: 31. Okt 2018 18:04
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/15879/