Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Textbestandteil ::
Tauler, Johannes (?) [Tauler, Johannes]: Predigt BT 222ra

Enthalten in:Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Ms. germ. fol. 242
Tauler, Joh.: Predigten gesammelt durch Petrus Noviomagus. 1550. (Abschrift des Drucks)
lfd. Nr.:154
Foliierung:250v-251v
Verfasser:Tauler, Johannes (?) [Tauler, Johannes]
Bezeichnung/Überschrift:Predigt BT 222ra
Incipit:Hier begynt dat comune vanden heiligen int gemeyn. Inden yersten vanden apostelen een sermoen Johannes Tauler.
Si diligitis me mandata mea servate. Johannes XIIII. Hebt gij my lief soe holt mijn gebade. Als ons sunte Johannes in sijnen ewangelio schrijft ende bewijset hoe onse lieve here hij die die sijn altijt gemynt had die dair waren inder werlt hevet se oeck gemeynt hent in dat leste eynde. Nae voel teykenen sijnre troestelicker lieften die hij hem mit werken ende mit woerden sunderlinge bewesen hevet inden lesten avontmael dat hij oeck mit hem uut groter begeerten sijns herten dede vermaenden hij hem der lieften die sij hem weder om billick schuldich waren. Ende ...
Explicit:... bespotten. Dat wij alsoe onweerde werden dat alle creaturen hem tegen ons richten op dat wij recht moegen leren sterven onses eygens willen ende oeck dair mede moegen leren ons selven te bewaren sonder alle eygenschap inwendich ende uutwendich ende dan mochten leren ons voert aen god te offeren tot sijnre eren in sijnen waelbehagenden wil sonder wedernemen onsselves, sonder verryesen in tijt ende in ewicheit ende dat wi dit niet en doen uut ons eygen aennemen, mer uut begeringe godlicks waelbehagens als hier voer een weynich geruert is dat gonne ons god. Amen.
Texttyp:Predigt
Anlass:C2
Bibelstellen:Io 14,15
Parallelüberlieferung:B 1, B 2, Hi, Kö 3.
Drucke: BT (222r-223r), KT (261r-262r), ST.
Parallelbestand ermitteln +
Eingestellt am: 06. Jun 2018 20:19
Letzte Änderung: 06. Jun 2018 20:19
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/15100/